لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم و وزارت بهداشت در کشور ترکیه (جدید)

قابل توجه متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری:

ضروری است متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه‌های خارج از کشور از تاریخ 1398/04/01 برابر با 2019/06/22 صرفأ در دانشگاه‌های گروه الف (ممتاز) و گروه ب (خوب) قابل مشاهده در پایگاه اطلاع رسانی این اداره کل، ثبت نام رسمی نمایند. لذا مدارک صادره از دانشگاه‌های گروه ج (متوسط) چنانچه پذیرش رسمی آنها پس از تاریخ یاد شده باشد، صرفأ تا مقطع کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشیابی است.

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت و درمان در انتهای صفحه درج شده است.

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم ایران بعد از سپتامبر 2020

ترکیه

(گروه الف (ممتاز

Bilkent University / Bilkent Universitesi
Bogazici University / Bogazici Universitesi
Hacettepe University / Hacettepe Universitesi
Istanbul Technical University / Istanbul Teknik Universitesi
Koc University / Koc Universitesi
Middle East Technical University / Orta Dogu Teknik Universitesi
Sabanci University

(گروه ب (خوب

Anadolu University
Ankara University / Ankara Universitesi
Bahçeşehir University (BAU)
Dokuz Eylul University
Ege University / Ege Universitesi
Erciyes University / Erciyes Universitesi
Gazi University / Gazi Universitesi
Istanbul University / Istanbul Universitesi
Izmir Institute of Technology
Cukurova University
Marmara University / Marmara Universitesi
Ondokuz Mayis University
Selcuk University / Selcuk Universitesi
University of Gaziantep / Gaziantep Universitesi
Yildiz Technical University / Yildiz Teknik Universitesi
Cankaya University
Atılım University

(گروه ج (متوسط

Istanbul Aydin University
Izmir University of Economics
KTO Karatay Universitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Uludag University / Uludag Universitesi
Yeditepe University

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

در سال تحصیلی 2024-2023

Acıbadem University
Ataturk University
Ankara University
Bahçeşehir University
Başkent University
Dokuz Eylül University
Ege university
Gazi University
Hacettepe university
Istanbul University
Istanbul Aydın University
Izmir Katip Celebi University
Koc University
Marmara University
Medipol University
Ondokuz Mayis University
Yeditepe University

آیا این مطلب برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *