شماره تماس ۲۴ ساعته اداره مهاجرت کانادا

مرکز تماس اداره مهاجرت کانادا، یکی از مهمترین واحدهای این سازمان است که برای ارتباط با مهاجران و افرادی که قصد مهاجرت به کانادا را دارند، فعالیت می‌کند. این مرکز...